کد خبر : 31
تاریخ انتشار : 1398/11/26 - 12:03
دسته خبر : عمومی

نوبت دهی مرکز مهر اینترنتی شد زین پس به راحتی از طریق شبکه سلامت ایران نوبت بگیرید

راه اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی در درمانگاه مهر

درمانگاه شبانه روزی مهر به سامانه نوبت دهی اینترنتی مجهز شد

زین پس از طریق سامانه    https://bit.ly/2vvKOEh امکان اخذ نوبت و پرداخت وجود دارد.