مرکز : درمانگاه تخصصی فرجاد
پزشک : لیلا نوین
نکته : @@@@همراه داشتن آزمایش جدید الزامیست(کمتر از1ماه)-بیماران زیر 15سال ویزیت نمیشوند@@@@
نوبت رزرو شده نوبت رزرو نشده نوبت گذشته
از تاریخ 1398/06/02 تا تاریخ 1398/06/08
شنبه 
یکشنبه 
دوشنبه 
سه شنبه 
چهارشنبه 
پنجشنبه 
جمعه 
08:30 08:30 ...X
08:33 08:33 ...X
08:36 08:36 ...X
08:39 08:39 ...X
08:42 08:42 ...X
08:45 08:45 ...X
08:48 08:48 ...X
08:51 08:51 ...X
08:54 08:54 ...X
08:57 08:57 ...X
09:00 09:00 ...X
09:03 09:03 ...X
09:06 09:06 ...X
09:09 09:09 ...X
09:12 09:12 ...X
09:15 09:15 ...X
09:18 09:18 ...X
09:21 09:21 ...X
09:24 09:24 ...X
09:27 09:27 ...X