مرکز : درمانگاه تخصصی فرجاد
پزشک : لیلا نوین
نکته : @@@@همراه داشتن آزمایش جدید الزامیست(کمتر از1ماه)-بیماران زیر 15سال ویزیت نمیشوند@@@@حضور پزشک در دوشیفت صبح و عصر میباشد
نوبت رزرو شده نوبت رزرو نشده نوبت گذشته
از تاریخ 1398/10/28 تا تاریخ 1398/11/04
شنبه 
یکشنبه 
دوشنبه 
سه شنبه 
چهارشنبه 
پنجشنبه 
جمعه 
09:00 09:00 ...X
09:03 09:03 ...X
09:06 09:06 ...X
09:09 09:09 ...X
09:12 09:12 ...X
09:15 09:15 ...X
09:18 09:18 ...X
09:21 09:21 ...X
09:24 09:24 ...X
09:27 09:27 ...X
09:30 09:30 ...X
09:33 09:33 ...X
09:36 09:36 ...X
09:39 09:39 ...X
09:42 09:42 ...X
09:45 09:45 ...X
09:48 09:48 ...X
09:51 09:51 ...X
09:54 09:54 ...X
09:57 09:57 ...X